Seminar o popravljanju budućnosti i životom s Kristom

U župi Kočerin je od 9. do 11. ožujka održan trodnevni duhovni seminar pod nazivom „Kako popraviti budućnost – novi početak s Kristom“. Seminar se odvijao u crkvi na Kočerinu, te zbog okolnosti i mjera opreza neki su vjernici su bili u dvoranama i vanjskome prostoru. Voditelj seminara fra Mario Knezović je prve večeri govorio o ljubavi prema neprijateljima i snazi praštanja. Čovjek se po praštanju, darovanome ili dobivenome, nanovo rađa i ima novi početak, istaknuo je predavač. Druge večeri tema je bila obraćenje na tri razine: Intelektualnoj, emocionalnoj i instiktivnoj. Treće večeri je fra Mario govorio o raka ranama osobnosti i društva: poštenju, karakteru, dosljednosti i pravdi. Kroz tri dana duhovne obnove pjevale su framašice s Kočerina i Jelena Skoko sa Širokoga Brijega. Osim predavanja program je bio ispunjen molitvom, meditacijom i klanjanjeme pred Presvetim.

www.kocerin.info