Br. Dražen Marija Vargašević: Idolopoklonstvo i zdravstvena kriza

Hvaljen Isus i Marija! Katolički sam redovnik i svećenik u Karmelu Božjeg Milosrđa. Ovdje ću progovoriti o jednoj ozbiljnoj opasnosti u situaciji zdravstvene krize koja se zove: idolopoklonstvo ili idolatrija. Govorim iz motrišta filozofije i teologije, u osobno ime, kao tražitelj – a ne kao vlasnik istine, svima koji ju također traže i ljube. U situaciji velike neizvjesnosti i straha čovjek je sklon brzopleto staviti svoj oslonac u lažnu sigurnost. Tu se krije opasnost idolopoklonstva.

IDOLOPOKLONSTVO

Ono se „sastoji u tom da se učini bogom i časti ono što nije Bog. Idolopoklonstvo je kad čovjek časti i štuje neko stvorenje namjesto Boga: dakle krivog boga ili zloduha ili moć, užitak, novac itd.”[1]

Ono je „početak, uzrok i kraj svakog zla”[2].

               Razmotrimo ga u Sv. Pismu[3] u tri paradigmatske okolnosti:

Prvo: nepovoljna situacija neizvjesnosti pri odsutnosti Boga i Mojsija kod izlaska iz Egipta[4]:

Narod više ne može izdržati i pokušava se svojim silama osigurati: od svojih dragocjenosti proizvodi si lažnog boga - zlatno tele. Bulji u njega i biva zasljepljen te završava klanjajući se idolu lažne sigurnosti!

Drugo: povoljna situacija upravitelja iz Isusove prispodobe[5].

Daje mu se uprava nad zalihama hrane i pića i zadatak da hrani sluge gospodarove[6]. No on, zasljepljen vlašću, hrani i opija samo sebe, a one kojima treba služiti maltretira[7] i tako upada u idolopoklonstvo vlasti, manipulacije i terora.

Treće: situacija velike pomutnje: povezanost očaranosti, prisile i ponuđenih povlastica.

Antikrist, lažni Krist koji dobiva vlast od Sotone, opčinjuje svojom moći, plaši strahovladom i zavodi privremenim povlasticama[8]. Zaveden i uplašen, čovjek mu se poklanja. Klanjanje idolu Zvijeri-Antikrista na vrhuncu borbe između dobra i zla predstavlja dovršetak idolopoklonstva u izopačenoj fascinaciji konstruiranim spektaklom, strahovladom i vremenitom lažnom sigurnošću.

U sva tri slučaja na djelu je zasljepljenost koja se rađa iz ograničenog utiska stvarnosti pod vidom osobnog interesa. Od svega vidim samo svoj interes i pokušavam ga zgrabiti. Time se blokira stvarni događaj i veliki potencijal koji on skriva[9].

Kako pokazuje Jean-Luc Marion, vrlo je zavodljiva iluzija da ću, klanjajući se sjajnom idolu, na lak način zadobiti božanski položaj.[10]

No idol je kao zrcalo: ne otvara mi prostor, nego me zatvara u mene samog.[11] Vraća me u moju ograničenost i tako rađa frustracijom.

Idolopoklonički svijet je virtualan, umjetno je konstruiran na ruševinama pravoga svijeta.

Obećava puno, daje samo privid, brzo propada i vodi u propast.[12

 

ZDRAVSTVENA KRIZ

Naše okolnosti zdravstvene krize slične su onima iz biblijskih primjera:

s jedne strane neizvjesnost i strah; s druge strane manifestacija moći i pritisci povezani s obećanjem povlastica ili čak samo temeljnih ljudskih prava koja su prethodno uskraćena. Također, neki su se zatekli u povoljnoj situaciji s velikim zalihama.

               Stoga u zabrinutosti da ne bismo skrenuli u idolatriju propitujemo aktualnu stvarnost. Činimo to u dobroj vjeri, zajedno s brojnim tražiteljima istine, u odgovornosti za cjelovito dobro čovjeka: za  njegovo tjelesno zdravlje, ali i za ono duševno i duhovno – za vječno dobro!

               Pitanja[13] se oslanjanju na argumente za koje su dostupni izvori[14].

               1. Zašto je izmijenjena definicija[15] pandemije pa se zaraze s neusporedivo manjom smrtnošću od prijašnjih[16] mogu predstaviti kao ogromni problem?

               2. Potvrđeno je da PCR test može biti lažno pozitivan i negativan

i da bez kliničkih i epidemioloških podataka nije dovoljno pouzdano sredstvo za dijagnozu[17].

Kako to onda da je proglašen „zlatnim standardom”, njegovi rezultati se neprestano ističu kao mjerilo i mnogi se samo na temelju njih šalju u izolaciju i time uskraćuju za osnovna ljudska prava?

               3. Zašto se liječnicima u liječenju Covida-19 ne dopušta upotreba dokazanih povoljnih lijekova, koji su inače odobreni za druge bolesti i stanja (kao što su: hidroskiklorokin, ivermektin, budesonid i fluvoxamin), a odobren je izrazito skup i nedokazani remdesivir i drugi vrtoglavo skupi lijekovi poput baricitinida i molnupiravira[18]?

               4. Zašto se ne poštuje sloboda izbora i sustavno se diskriminira i ucjenjuje one koji su u savjesti donijeli slobodnu odluku da se ne će cijepiti, premda se i cijepljeni mogu zaraziti, biti asimptomatski prenositelji zaraze, oboljeti i umrijeti?

               5. Zašto se izbjegava govor o imunitetu općenito i ozbiljnije ne vrjednuje specifični imunitet razvijen preboljenjem?[19] Zašto se kroz statistike ne pokaže utjecaj preboljenja na broj umrlih? Zašto se ne priznaju serološki testovi kojima se dokazuje postojanje antitijela i testovi za određivanje staničnog višegodišnjeg imuniteta?[20] Je li doista jedino cjepivo zaštita od virusa?

               6. Zašto se javnost ozbiljnije ne upoznaje s posljedicama cijepljenja, osobito s mogućnošću dugoročnih nuspojava[21] (npr. da li smo sigurni da se mRNA iz cjepiva ne može ugraditi u naš genom?[22])          Jako su istaknuti umrli s covidom, a ne čujemo gotovo ništa o štetama zbog nesavršenog cjepiva.[23] Nije li to pristrano?

               7. Kako opravdati inzistentno uvjeravanje da je cjepivo sigurno i učinkovito kad je ono nedovoljno provjereno[24] i u situacijama kad nitko ne preuzima odgovornost za moguće štete[25]? Kongregacija za nauk vjere Katoličke Crkve se ograničila na vrjednovanje moralnosti covid-cjepiva, a procjenu učinkovitosti i sigurnosti prepustila je nadležnim ustanovama[26]. Kako vjerovati ustanovama da je cjepivo sigurno ako one ne žele snositi nikakvu odgovornost za moguću štetu?

               8. Jesu li zdravstvene organizacije i pojedini liječnici i znanstvenici neovisni od unosne farmaceutske industrije i političkih lobija?

               9. Zašto je neistinama, poluinformacijama i manipulacijama iz javnosti istisnuta tema o vezi cjepiva s pobačajima?[27] Kako to da u Hrvatskoj – zemlji u kojoj se velika većina izjašnjava kršćanima –

još uvijek nema cjepiva čistog od pobačaja, dok crkveni dokumenti kao jedan od nužnih uvjeta za izvanrednu mogućnost čak i privremenog pasivnog prihvaćanja cjepiva okaljanih pobačajem – traže aktivnu borbu za moralno čista cjepiva?[28] Nije li ovo konformizam s kulturom smrti?[29]

               10. Stopa preživjelih kod oboljelih od covida mlađih od 20 godina je 99,997%.[30]

Zašto se onda promiče cijepljenje djece? Zašto se promiču stroge mjere za suzbijanje njihove zaraze i koji je učinak tih mjera na njihov psihički i društveni razvoj?

               11. Utječe li možda profit na strategiju testiranja, izbor lijekova i nametanje cjepiva?[31]

               12. S kojim pravom su stožeri civilne zaštite koristili zastrašivanje[32] kao način rada i tko ih sada nadzire da ne nastave činiti isto?

               13. Postoje li čvrsti znanstveni dokazi koji opravdavaju neke unutarcrkvene mjere, kao npr. zabranu redovitog načina primanja Svete Pričesti?

               14. I konačno, ako ima toliko nelogičnosti, zašto se ušutkavaju oni koji propituju.

               Polazišta za ova pitanja nisu vjerovanja, nego činjenice. Dobronamjerna i argumentirana rasprava je poželjna.

               Neprihvatljivo je pak ušutkivanje i ignoriranje. Bez pravih odgovora nema ni odgovornosti – za cjelovito dobro čovjeka. Tu nema ni ljubavi, već smo pred opasnom prijetnjom da se podvrgnemo glasnijima i moćnijima iskazujući im nedopušteno poklonstvo – idolopoklonstvo.

IDOLATRIJA

               U srži idolatrije je volja za moć[33]

- paraznanost želi vladati uz pomoć tehnologije,

- parapolitiika uz pomoć totalitarizma,

- parareligija autoritarnošću i nasiljem nad savješću[34].

               Uza sve poštovanje i priznanje onoga što je ispravno, kao što je iskrena briga za zdravlje, pomaganje bolesnima i mnogo drugoga plemenitoga, jako je zabrinjavajuće kad nesavršene ljudske djelatnosti, ustanove i pojedinci počinju koristiti religijsko pojmovlje pa traže apsolutno povjerenje u sebe, proglašavaju svoje tvrdnje konačne istine, nude sigurno spasenje, nesavršena sredstva kao psuedo-sakramente i ekskomuniciraju one koji imaju drugačija uvjerenja.

               Svima nam treba upozorenje: ne pretjerujmo! Samo smo ljudi! Jedino Bogu ide vjera, a svemu ljudskom - provjera! Ne namećimo ništa silom, koliko god nam se činilo da je naš stav ispravan! Pokažimo vrijednost plodovima!

               Antiidolatrija nije borba protiv  čovjeka, nego protiv zla neistine i Oca laži. Zto se nemojmo boriti jedni protiv drugih i ne pristajmo na zavađivanje.

               Bilo bi lijepo kad bismo se oko traženja istine i kvalitetnih odgovora više angažirali i unutar Crkve.

Bogu hvala za sve dobro[35], no smijemo li reći da ne trebamo bolje i da je sve bilo ispravno?

               Može li Sinoda na koju nas poziva papa Franjo biti prilika za obnovljeno jedinstvo kroz zajedničko obraćenje? - u neprevarljivom „osjećaju vjere” danom nam svima u zajedništvu: „od biskupa sve do posljednjih vjernika laika”[36].

               Sveto Pismo Novoga Zavjeta počinje sljedećim riječima: „U početku bijaše Riječ-Logos, po njoj sve postade i svemu što postade u njoj bijaše život”[37]. Ta božanska Riječ-Logos – tijelom postala je Isus Krist, temelj razumnosti i logičnosti.  Stati na stranu logičnosti znači stati na strani Krista-Logosa,

a pristati na nelogičnost znači ući u zonu Antikrista.

               Pozvani smo na ispravno klanjanje - logikèn latreían[38]. To je poklonstvo Kristovoj logičnosti, Kristu Istini. Jedino Istina može nas osloboditi! Istina je zahtjev ljubavi i u njoj je sloboda neotuđiva!

               Stoga, dragi brate i sestro, smiješ i trebaš tražiti istinu, promišljati i propitivati i imaš neotuđivo pravo slobodno i odgovorno izabirati po svojoj savjesti. Nisi sam u toj borbi!

               Ako ti se sloboda i život izvana suzbijaju – iznutra i za vječnost nitko ti ih bez tvoga pristanka ne može oduzeti. Kako veli E. Hemingway kroz lik starca: Možeš me uništiti, ali ne možeš pobijediti![39]

               Svako svjesno prepuštanje neistini krade slobodu. Ne daj zlu ni mali prst, jer moglo bi te cijelog progutati!

               Kristova logika je darivanje, a ne oduzimanje života!

               Uđimo u Njegovu logiku! - za trajno i cjelovito dobro čovjeka!

               Evo naše nade: Proći kroz vrata ljubavi, milosrdne ljubavi koja nam vraća izgubljenu dušu, daje snagu i utjehu – i otvarati ta vrata drugima.

               Pred prijetnjom idolopoklonstva, u dubini duše, u svetištu savjesti – Bog nas jača, tješi i obećava čvrstu i vječnu sigurnost pozivajući nas da mu se predamo. On nam govori:

“Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.

Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Ne pravi sebi idole [...] Ne klanjaj im se niti im služi.”[40]

Piše: Br. Dražen Marija Vargašević, dr.sc.phil.

______________________

[1]     HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Katekizam Katoličke Crkve, Kršćanska sadašnjost, 2016., br. 2113.

[2]     Mudr 14,27.

[3]             Usp. C. WIÉNER, Kumiri, u: Xavier LEON - DUFOUR (ur.), Rječnik biblijske teologije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1993.

[4]     Usp.  Izl 32.

[5]     Usp.  Lk 12,39-48

[6]            Ako izvrši taj zadatak bit će mu povjerena vlast nad čitavim gospodarevim imanjem. Ako pak kaže u svom srcu: „`Okasnit će gospodar moj` pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima" (Lk 12, 45-46).

[7]            Ovdje donosim nešto podrobniju fenomenologiju idolatrije u slučaju upravitelja. Slično vrijedi i za raščlambu naredna dva primjera.

               Nakon ograničenog uvida u vlastiti položaj, pod vidom korisnosti, upravitelj otkriva mogućnost manipulacije istim, tj. opredmećivanja i podvrgavanja stvarnosti sebi. Zaveden tom mogućnošću on kreće u  preuzimanje vlasti nad ograničenim malim svijetom uz zabludu da je taj svijet jedina stvarnost.

               Stvarnost je time izgubila perspektivu, kontekst, dubinu jer je sve svedeno na predmet upraviteljeva rukovođenja. Pojavnost stvarnosti zaplijenila je upraviteljev pogled i on se urušio. Zasljepljenom upravitelju mogućnost ovladavanja svijetom postala je idolom. On se time zapleo u auto-idolatriju i zaustavio događanje istine. 

               Upravitelj je uvjeren da je zaposjednuta riznica nešto vrlo konkretno nad čim je ovladao, ali on je zapravo upao u veliku apstrakciju. Od pravog značenja hrane koja je namijenjena tomu da podrži život gospodarevih slugu on se lansirao u nestvarnu virtualnost svodeći ono što mu je povjereno (ne bezuvjetno dano) na sterilnu ideju koja služi samo njegovoj vlasti.

               Uz to upravitelj je i očaran onim što mu je povjereno. Privlači ga pojavnost te hrane i pića, tj. ono što prvo na njima vidi, zanemaruje nužni odmak, prepušta se užitku viđenoga i grabi to za sebe. Tu je hrana u svom pravom smislu ponovno iščeznula u zasljepljenosti površnoga dojma i u glavi upravitelja postala idolom. On je time blokiran i njegova misao postala je patuljasta i okoštala. (Analiza nastala usporedbom navedenog evanđelja s filozofskom teorijom fenomena idolatrije: usp. za izvore: J.-L. MARION: Prolegomena to Charity, Fordham University Press, New York 2002., str. 32.-37. (izvornik: Prolégomènes à la charité, E.L.A. La différence, Paris 1986.); ID, Dialogo con l'amore, a cura di Ugo Perone, Rosenberg & Sellier, Torino 2007., str. 21. sl.; ID, Dieu sans l'être [Bog bez bitka], ID., Librairie Arthème Fayard, Paris 1982; na talijanskom: Dio senza essere, Jaca Book SpA, Milano 1987., oko str. 25.; ID, Dialogo con l'amore, nav. dj., oko str. 22. i za komentar: D. M. VARGAŠEVIĆ, L’amore teandrico fra teologia mistica e fenomenologia. Rivelazione di Dio e inveramento dell’uomo nella crisi secondo S. Giovanni della Croce e Jean-Luc Marion, Thesis ad doctoratum in philosophia, Pontificium athenaeum S. Anselmi de Urbe, Rim 2010., str. 131. sl.).

[8]            Usp. Otk 13.

[9]             Rast u pouzdanju u iščekivanju Božjeg povratka - u prvom slučaju, potvrda odanosti Bogu koji me stavio u povoljnu okolnost - u drugom slučaju ili izbor Krista i njegova spasenja nasuprot Antikrista i propasti - u trećem slučaju.

[10]          Zavodi ga prividno oslobođenje od traženja istine, promišljanja o stvarnosti polazeći od nje same a ne od sebe i prividna sigurnost dominacije. No, to čovjeka odvaja od stvorenjske istine i o stvarnosti i o sebi samom i on kliže u pokušaj (samo)pobožanstvenjenja. Usp. ID,Dialogo con l'amore, nav.dj., str. 105.

[11]   ID, Dio senza essere, nav. dj., str. 26.

[12]          On će vrlo brzo biti uništen - poput zlatnog teleta (Izl 32,20), zbog zloupotrebe povjerenja bit će oduzeto ono što se kroz idolatriju pokušalo steći, a idolopoklonik strašno kažnjen – poput nepoštenog upravitelja (Lk 12,46), a fascinantna Zvijer bit će bačena u ognjeno jezero gdje će se „mučiti danju i noću u vijeke vjekova” (Otk 20,10) zajedno s onima koji joj se klanjaju (Otk 21,15).

[13]   Ovdje se donosi samo jedan izbor od puno brojnijih pitanja koja se nameću.

[14]   Ovdje je važno istaknuti legitimnost propitivanja općenito gledano, zatim neizostavnost istoga u znanstvenom istraživanju i konačno – u zdravim odnosima između bilo kojeg oblika autoriteta i onih koji su obvezni provoditi njegove odredbe u demokratskom društvu. Pritom teret dokazivanja utemeljenosti i svrsishodnosti  spada na one koji propisuju obaveze – bilo izravno, bilo neizravno. Oni moraju podastirati čvrste dokaze za svoje odluke. Bilo kakva nelogičnost, nerazumnost i objektivna neutemeljenost odluka je neprihvatljiva.

        S obzirom na reference koje se u nastavku navode napominjemo da u prilogu ove naravi nije moguće obuhvatiti svu slojevitost spomenute problematike. O navedenim tvrdnjama dostupne su brojne dodatne reference koje se ovdje ne navode.

[15]          Ranija definicija, odnosno određenje nužnih preduvjeta da bi se fenomen zaraze virusom iz skupine gripe smatrao pandemijom: „An influenza pandemic occurs when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity, resulting in several, simultaneous epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness.” (arhivirana snimka službene stranice WHO od 3.5.2005. na: http://web.archive.org/web/20050207101237/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/, 30.11.2021., kurziv moj)

               „A disease epidemic occurs when there are more cases of that disease than normal. A pandemic is a worldwide epidemic of a disease. An influenza pandemic may occur when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity.” (arhivirana snimka službene stranice WHO od 6.5.2005. na: http://web.archive.org/web/20090506005107/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/, 30.11.2021.). Vidljivo je da je iz prijašnje definicije izbačen kriterij o „ogromnom broju smrtnih slučajeva i oboljelih”.

               Pet tjedana nakon ove izmjene proglašena je pandemija svinjske gripe (usp. Izjava dr. Margaret Chan, generalne ravnateljice WHO, World now at the start of 2009 influenza pandemic, arhivirana snimka službene stranice WHO od 11.6.2009. na: http://web.archive.org/web/20090611173204/http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/en/index.html, 30.11.2021.)

[16]          Kao što su svinjska gripa ili covid-19;  Npr. španjolska gripa odnijela je 50 puta više života nego sadašnja zaraza. „Bilo je zaraženo oko 500 milijuna ljudi a procjenjuje se da ih je umrlo preko 50 milijuna.” (https://www.vjeraidjela.com/uvjeti-crkve-za-primanje-moralno-okaljanih-cjepiva/#_ftnref44

21.10.2021. Usp.: Željko Cvetnić – Vladimir Savić, „Prije 100 godina španjolska gripa ‘majka’ svih pandemija poharala je svijet“, Veterinarska stanica, 49/5/2018., 339-340).

[18]          Remdesivir. Službene smjernice Ministarstva zdravstva RH navode da je je remdesivir "pokazao moguću korist u liječenju bolesnika oboljelih od Covida-19" (MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE, Smjernice za liječenje oboljelih od koronavirusne bolesti 2019 (COVID-19) verzija 2 od 19. studenoga 2020., na:  https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Smjernice_COVID_19_27_11_2020.pdf, 3.11.2021.).

Među mnoštvom referenci za remdesivir koje pokazuju i njegove prednosti i nedostatke ovdje navodimo samo tri. Jedna je od Američkog društva za infektivne bolesti (IDSA) gdje je na jednom mjestu sažeto sve što se zbiva oko studija za remdesivir. https://www.idsociety.org/covid-19-real-time-learning-network/therapeutics-and-interventions/remdesivir/

Na kraju navode sljedeće: „Općenito, postoje suprotstavljeni podaci, ali se na temelju randomiziranih ispitivanja čini da remdesivir ne pruža ukupnu korist od smrtnosti ukupnoj skupini pacijenata hospitaliziranih s COVID-19, ali da smanjuje vrijeme do kliničkog poboljšanja kada se daje rano tijekom bolesti i/ili u bolesnika s blagom hipoksijom, ali manje teškom bolešću. Iako su promatračke studije osjetljivije na zbunjivanje, postoje neke sugestije iz velikih usporednih studija učinkovitosti promatračkih skupina da remdesivir može donijeti skromnu korist od smrtnosti.”

               Druga referenca je sljedeća: https://www.medscape.com/viewarticle/954888 (pristup cijelom sadržaju moguć uz prijavu), u kojoj autor dr. Michael Ohl navodi studiju koju su radili na velikom broju hospitaliziranih pacijenata. Rezultat je da je u skupini koja je dobivala remdesivir nakon 30 dana umrlo 12,2% bolesnika dok je u kontrolnoj skupini umrlo 10,6% bolesnika.

               Treća referenca se odnosi na globalnu studiju koju je naručila WHO 2020. godine: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1. Uključivala je 4 preparata, među kojima i remdesivir i hidroksiklorokin. Studija nije prepoznala korisnost ni kod jednog od 4 preparata kod hospitaliziranih pacijenata.

               Dakle, nema čvrstog dokaza o korisnosti remdesivira, ali u smjernicama našeg Ministarstva zdravstva hidroksiklorokin je izbačen, a remdesivir uveden. Iz navedenih pokazatelja zaključuje se da uvođenje ekstremno skupog remdesivira (potvrđeno da tretman košta preko 16000 kn) nije utemeljeno na čvrstim znanstvenim podatcima. Netko bi mogao reći da kada su u pitanju ljudski životi, nije potrebno gledati na novac i pouzdanost pa je to dobro uvesti makar je korisnost čak i jednoznamenkasta u postocima. Međutim, postavlja se pitanje zašto se tim kriterijima ne vodi i kod drugih lijekova koji su višestruko jeftiniji, ima više podataka o učinkovitosti, a o mogućim nuspojavama se praktički sve zna.

               Kod hidroksiklorokina, slično kao kod remdesivira ima podjednako referenci koje mu govore u prilog i onih koje govore protiv njega. Njegova prednost je što se, za razliku od novog remdesivira koristi desteljećima, što su mu poznate sve nuspojave i što ostaje činjenica da se koristi u sklopu terapije reumatoidnog artritisa.

               Za ivermektin postoji puno studija, kako afirmativnih tako i protivnih, no ipak je puno više onih koji mu idu u prilog i kvalitetnije su.

               Budesonid također ima reference za i protiv.

               Fluvoksamin. Lijek koji je prošao na neki način nezapaženo. Ovdje se nalazi studija naših znanstvenika s KBC-a Rebro: R. MARČEC – R. LIKIĆ, Could fluvoxamine keep COVID-19 patients out of hospitals and intensive care units?, Croatian Medical Journal, 2/2021, 62(1): 95–100: na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7976881/, 4.11.2021.

               Općeniti prigovor smjernicama Ministarstva zdravstva RH (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Smjernice_COVID_19_27_11_2020.pdf)

sastoji se u izostanku smjernica za rano kućno i ambulantno liječenje. U toj fazi su ivermektin, budesonid i fevarin izrazito učinkoviti što dovodi do smanjenja hospitalizacija i smrti čak oko 80% (usp. članak (predavanje dr Petera McCullougha) s prezentacijom i dokazima o smanjenoj smrtnosti i hospitalizacijama. Na stranici 51. prezentacije je i cijeli protokol ranog liječenja. https://evidencenotfear.com/winning-the-war-against-therapeutic-nihilism-trusted-treatments-vs-untested-novel-therapies-dr-peter-mccullough-aaps/.

               Usporedba cijene lijekova. Vlada RH ovlastila donijela je odluku o potpisivanju ugovora s Gilead Sciences (proizvođač Vekluryja-djelatna tvar remdesivir) za nabavu 3x15000 doza i 1x5000 doza po cijeni od 2625,00 kn po dozi (bočici) bez PDV-a odnosno ukupno s PDV-om 3x41,343. 750 milijuna kn + 13.781.250 kn tj. ukupno 137.812.500 kn  za razdoblje 1. listopada 2020. do 31. listopada 2021. (vidi točku 9.a https://vlada.gov.hr/sjednice/76-sjednica-vlade-republike-hrvatske-32944/32944). Veklury se daje po shemi – 1. dan 200 mg + 4 dana po 100 mg. 6x2756,25 kn (s PDV-om) = 16.537,5 kn po tretmanu (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/veklury-epar-product-information_hr).

- Olumiant (baricitinib), kutija od 35 tableta - 7485 kn (https://hzzo.hr/trazilica-za-lijekove?query=olumiant).

- Hyplaquin (hidroksiklorokin), kutija od 30 tableta - 46,73 kn (https://hzzo.hr/trazilica-za-lijekove?query=hyplaquin)

- Ivermektin, 15 kapsula od 8 mg - 115 kn.

Napomena: navedena cijena je za magistralni pripravak u ljekarni. Za komercijalni (Stromectol) nema cijene na stranicama HZZO-a jer se isti naručuje iz inozemstva.

- Fluvoxamin (Fevarin), kutija od 30 komada – 67,2 kn https://hzzo.hr/trazilica-za-lijekove?query=fevarin

- Budesonid (Budelin novolizer 200 mikrograma) – 115,64 kn (https://mediately.co/hr/drugs/JLTdBScJ3ikdibZGZQlouew0auo/budelin-novolizer-200-mikrograma-dozi-prasak-inhalata. Iizvor: HZZO, Halmed, EMA, veledrogerije i ljekarne).

- Molnupiravir, nedovoljno istražen novi lijek (proizvođač Merck Sharp&Dohme) odobren je od strane FDA, a za EU (EMA) je u postupku.  https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-starts-rolling-review-molnupiravir

               SAD je naručio od Mercka 1,7 milijuna tretmana po cijeni od 700 dolara po tretmanu odnosno ukupno 1,2 milijardi dolara (https://www.nature.com/articles/d41586-021-02783-1). Tijekom 2021., sam Merck, proizvođač ivermektina se izjasnio da isti nije djelotvoran protiv Covida-19. Vrlo neuobičajeno da bi proizvođač tvrdio nešto protiv svojeg proizvoda, osim ako je prejeftin te nema interesa za zaradom na drugom proizvodu (https://www.merck.com/news/merck-statement-on-ivermectin-use-during-the-covid-19-pandemic/). Datum konzultacije referenci iz cijele fusnote – 30.10.2021.

[19]          Tako je produljena Covid potvrda samo za cijepljenje, a nije za preboljenje. U svrhu izdavanja EU Covid putovnice, za preboljenje se računa maksimalno do 180 dana nakon pozitivnog PCR testa, a za cijepljenje godina dana. Dostupno na službenim stranicama: https://www.koronavirus.hr/eu-digitalne-covid-potvrde-o-cijepljenu-u-rh-sada-vrijede-365-dana-a-izdaju-se-i-za-cjepiva-koja-nemaju-sredisnje-odobrenje-u-eu/971, 25.10.2021.

               U odredbama za zdravstvene ustanove (za zdravstvene radnike i za pacijente) vrijede druga pravila. Osim EU Covid putovnice, priznaju i druge dokaze. Najprije su donijeli odluku o obveznom testiranju za zdravstvene djelatnike, a u odluci stavili izuzeća od testiranja. Izuzeća su EU Covid putovnica te tzv. drugi dokazi. Između ostalog, to je dokaz o preboljenju gdje se priznaje i antigeni test. Za brzi antigeni test i PCR ovdje se priznaje 9 mjeseci. Priznaje se i potvrda liječnika (opet 9 mjeseci) da je netko prebolio, iako nije testiran. Dostupno je ovdje: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Uputa-u-vezi-primjene-EU-digitalne-COVID-potvrde-ili-predo%C4%8Denja-odgovaraju%C4%87eg-drugog-dokaza-o-cijepljenju-preboljenju-odnosno-testiranju-za-zaposlenike-u-sustavu-zdravstva.pdf  Napomena: Odluku su promijenili tako da potvrda o preboljenju vrijedi 12 mjeseci. Međutim, to se odnosi samo u RH i samo za zdravstvene ustanove.

[20]          D. PRIMORAC, Za dugoročnu zaštitu ključna je stanična imunost, na: https://www.svkatarina.hr/attachment/preview/6152f75e991cc/vecernji-list.pdf, 30.10.2021.

[21]          Pogledati broj nepovratnih oštećenja i smrti uzrokovanih cjepivima prijavljenih američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC):

https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=83A0B49D8F7BD53095D2B777E126, 30.10.2021.

i jednu analizu koja pokazuje promjenu broja umrlih od covida-19 prije i nakon početka cijepljenja:

https://www.bitchute.com/video/kSLAtKEufR3z/, 30.10.2021.

[22]          T. D. LOŠO, mRNA vaccines: Why is the biology of retroposition ignored?, u: OSF Preprints. 24.6.2021. na: https://www.researchgate.net/publication/353429622_mRNA_vaccines_Why_is_the_biology_of_retroposition_ignored, 4.11.2021.

[23]           https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages.Napomena: Radi se o prijavljenim slučajevima što nužno ne znači da su uzrokovani cjepivom. Također, malo je vjerojatno i da su svi slučajevi službeno prijavljeni. Usp. i J. MUŽIĆ, Uvjeti Crkve za primanje moralno okaljanih cjepiva, na: https://www.vjeraidjela.com/uvjeti-crkve-za-primanje-moralno-okaljanih-cjepiva/#_ftnref44, 21.10.2021., 2. poglavlje).

[24]          „Dugoročne posljedice ne zna nitko.”, (UPRAVNI ODBOR HKLD-a, Kratki-osvrt-na-cjepivo-protiv-sars-cov-2, 12.12.20210., na: http://www.hkld.hr/11-vijesti/877-kratki-osvrt-na-cjepivo-protiv-sars-cov-2).

               Mnogo je nepoznanica oko Covid-19 cjepiva:

               - Kakve su eventualne dugoročne posljedice cjepiva?

               - Jesu li su cjepiva sigurna s obzirom na genotoksičnost i kancerogenost?

               - Kako se došlo do određivanja doze cjepiva?

               - Koliko će vektorska cjepiva proizvesti najprije mRNA i posljedično šiljak protein?

               - Kako opravdati činjenicu da sami proizvođači provode klinička ispitivanja, a regulatorna tijela samo valoriziraju dokumentaciju?

               - Kako se objašnjavaju nelogičnosti kod interpretacije nalaze provedenih stadije, npr. u informaciji o proizvodu Vaxzevria pod točkom 4.4 navodi se sljedeće: „Trenutno dostupni podaci iz kliničkih ispitivanja ne omogućuju procjenu djelotvornosti cjepiva kod osoba starijih od 55 godina.“ da bi u točki 5.1., podnaslovu „Starija populacija“ bilo navedeno sljedeće:“ Među sudionicima u dobi između 56 i 65 godina prijavljeno je 8 slučajeva bolesti COVID-19 kod osoba koje su primile cjepivo Vaxzevria (≥ 15 dana nakon druge doze) i 9 slučajeva u kontrolnoj skupini; među sudionicima starijima od 65 godina prijavljena su 2 slučaja bolesti COVID-19 kod osoba koje su primile cjepivo Vaxzevria (≥ 15 dana nakon druge doze) i 6 slučajeva u kontrolnoj skupini.“ https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-pre...

19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf

               Iz ovoga slijedi da se podaci iz kliničkih studija koji ne idu u korist učinkovitosti interpretiraju stajalištem da se ne može procijeniti učinkovitost, pa se postavlja pitanje zašto takva analogija nije primijenjena u slučaju i onda kada im klinički podaci idu u prilog. Sama pak metodologija učinkovitosti je više nego problematična. Konkretno, proizvođač cjepiva Comirnaty u uputi o lijeku https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnatyepar-medicine-overview_hr.pdf navodi kako je došao do podatka o 95%-tnoj učinkovitosti cjepiva. Djelotvornost se provjeravala na 36.523 osoba starijih od 16 godina. Jednoj skupini od 18.198 ispitanika je aplicirano cjepivo, a drugoj skupini od 18.325 apliciran je placebo. U prvoj skupini je 8 osoba oboljelo od Covida-19, dok je u drugoj (placebo) oboljelo 162 osobe. To se interpretira kao 95%-tno smanjenje što je nevjerodostojno iz nekoliko razloga. Prvi je razlog što je u obje skupine oboljelo vrlo malo osoba 0,04% (cijepljeni) odnosno 0,88% (placebo), drugi razlog je što je u tako velikim skupinama teško osigurati potpuno iste uvjete za obje skupine u pogledu izloženosti virusu i zdravstvenom statusu (imunitet), treći razlog je nedovoljna pouzdanost testova, a četvrti razlog je što je to studija proizvođača, a ne neovisnih regulatornih tijela.

               - Kako objasniti činjenicu da su – kad se primijetilo da se javljaju teške i po život opasne nuspojave (koagulopatije) – regulatorna tijela i zdravstvene vlasti odmah izjavljivale da nema poveznica između tih događaja i cjepiva. No, kasnije se utvrdilo da povezanost ipak postoji, što su i sama nadležna tijela priznala. A potom, kao da se namjerno nastojalo sve to tako prikazati i uvjeriti javnost kao da su ove neželjene pojave (nuspojave) zapravo ipak vrlo rijetke. Tako na službenim stranicama ZZJZ-a stoji da je do 9. travnja 2021. utrošeno 178.685 doza Vaxzevria cjepiva i da do sada nije uočen niti jedan slučaj ove rijetke nuspojave. Referira se i na izvore iz Ujedinjenog Kraljevstva gdje se procjenjuje da ova nuspojava nastupa kod 1 od 250.000 osoba cijepljenih prvom dozom. Međutim, ne navodi se metodologija kojom se došlo do toga (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/informacije-za...

pojavu-simptoma-poremecaja-zgrusavanja-krvi-kao-moguce-nuspojave-cijepljenja-protivcovid-

19/).

               Ipak, nešto kasnije (5. svibnja 2021.) je u uglednom časopisu The British Medical Journal objavljen znanstveni rad na velikom broju ispitanika (281.264) u dobi 18-65 godina iz Danske i Norveške, u kojem je utvrđeno da je učestalost ovih teških nuspojava znatno veća odnosno iznosi 11 na 100.000 cijepljenih odnosno 1,1 na 10.000. (https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1114). Norveške zdravstvene vlasti su 15. travnja 2021. donijele odluku da se Vaxzevria ne koristi za cijepljenje u Norveškoj jer su na temelju njihovih podataka došli do zaključka da

„cijepljenje ovim cjepivom u Norveškoj predstavlja veći rizik za umiranjem nego sama bolest Covid-19, posebno kod mlađih ljudi“ – dostupno na stranicama norveškog instituta za javno zdravstvo https://www.fhi.no/en/news/2021/astrazeneca-vaccine-removed-from-coronav...

               - Uz to ne smije se zaboraviti činjenicu da su cjepiva odobrena samo uvjetno.

[25]          Referenca za Sjedinjene Ameriičke Države u odnosu na proizvođače cjepiva:  „No vaccine manufacturer shall be liable in a civil action for damages arising from a vaccine-related injury or death associated with the administration of a vaccine after October 1, 1988, solely due to the manufacturer’s failure to provide direct warnings to the injured party (or the injured party’s legal representative) of the potential dangers resulting from the administration of the vaccine manufactured by the manufacturer.” (42 U.S. Code § 300aa–22 - Standards of responsibility, na: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/300aa-22, 4.11.2021.)

[26]          KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Bilješka o moralnosti korištenja nekih cjepiva protiv COVID-19, Rim, 21. prosinca 2021., na https://ika.hkm.hr/dokumenti/biljeska-o-moralnosti-koristenja-nekih-cjepiva-protiv-covida-19/, 24.10.2021.

[27]          Cjepiva Moderna i Comirnaty, Pfizer-BioNTech su moralno okaljana korištenjem staničnih linija HEK293 od pobačenih fetusa u fazi potvrdnog laboratorijskog testiranja (Confirmatory Lab Tests, usp. https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/). Za prvo usp. K. S. CORBETT, D. K. EDWARDS, S. R. LEIST i dr., SARS-CoV-2 mRNA vaccine design enabled by prototype pathogen preparedness, u: Nature 586, 567–571 (2020). na: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2622-0, 3.11.2021.; za drugo usp. A. B. VOGEL, I. KANEVSKY, Y. CHE i dr., A prefusion SARS-CoV-2 spike RNA vaccine is highly immunogenic and prevents lung infection in non-human primates, u: bioRxiv, 8.10.2021., na: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.09.08.280818v1.full, 3.11.2021.

               Cjepivo Vaxevria Astra Zeneca je moralno okaljano u svim fazama korištenjem staničnih linija HEK 293, a u fazi testiranja i staničnih linije MRC-5 (https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/): Za fazu oblikovanja i razvoja (Design & Development) i za liniju HEK-293 u fazi testiranja usp. N. van DOREMALEN, T. LAMBE, A. SPENCER i dr., ChAdOx1 nCoV-19 vaccine prevents SARS-CoV-2 pneumonia in rhesus macaques, u: Nature 586, 578–582 (2020)., na: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2608-y, 3.11.2021.; za liniju MRC-5 u fazi testiranja usp. A. ALMUQRIN, A. D. DAVIDSON, M. KAVANAGH WILLIAMSON i dr., SARS-CoV-2 candidate vaccine ChAdOx1 nCoV-19 infection of human cell lines reveals a normal low range of viral backbone gene expression alongside very high levels of SARS-CoV-2 S glycoprotein expression, u: Research Square, 20.10.2021., na: https://assets.researchsquare.com/files/rs-94837/v1/7562add0-cfa2-4898-ac95-5bea230dc7c9.pdf?c=1631858399, 3.11.2021.

               Cjepivo Janssen, Johnson & Johnson također je moralno okaljano u svim fazama korištenjem stanične linije PER.C6 od pobačenog fetusa (https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/). Za razvojnu fazu usp. L. TOSTANOSKI, F. WEGMANN, F. MARTINOT, Ad26 vaccine protects against SARS-CoV-2 severe clinical disease in hamsters, u: Nature Medicine, 26, 1694–1700 (2020), 3.9.2021., na: https://doi.org/10.1038/s41591-020-1070-6; https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-a-lead-vaccine-candidate-for-covid-19-landmark-new-partnership-with-u-s-department-of-health-human-services-and-commitment-to-supply-one-billion-vaccines-worldwide-for-emergency-pandemic-use; https://www.janssen.com/emea/emea/janssen-vaccine-technologies.

               Ovdje navodimo što stoji iza zagonetnih kodova od kojih su uzete stanične linije. Radi se o ljudskim osobama bespomoćne djece upotrijebljene kao medicinski materijal. Vađenje živog tkiva znači da je žetva/seciranje ove djece poduzeta blizu ili neposredno prije smrti:

               HEK-293 (djevojčica) – stanice bubrega ljudskoga embrija, pokušaj 293

Razvijeno iz bubrežnih stanica (namjerno su tražene jer su bolje u istraživanjima transformacija) nizozemske djevojčice, u nepoznatoj dobi trudnoće, koja je pobačena 1972. godine. Jedan od onih koji su razvijali te stanične linije kasnije je rekao kako se ne može sjetiti je li tkivo došlo od namjernoga ili spontanoga pobačaja. No netko je nazočnu djevojčicu opisao kao „potpuno normalnu“, primivši ju nakon vađenja iz majke, što snažno sugerira kako je ona u stvari pobačena.”;

„MRC-5 (dječak) – Vijeće za medicinska istraživanja, stanična kultura 5

Razvilo ga je Vijeće za medicinska istraživanja iz plućnog tkiva kavkaskog dječačića, u 14. tjednu trudnoće, koji je pobačen u Velikoj Britaniji u rujnu 1966. Njegova je majka bila fizički zdrava, genetski normalna 27-godišnjakinja. Pobacila ga je iz „psihijatrijskih razloga“. Objašnjeno je da ga ona, njegova majka, nije željela. Pri pobačaju, sam dječak nije imao znakove urođenih abnormalnosti ili raka.”

„PER.C6 (dječak) – Primarne stanice mrežnice ljudskoga embrija, Klon 6

Razvijene iz izolirane mrežnice (jer su nedavne studije pokazale da bi se mogle lakše transformirati) dječačića od oko 18. tjedna trudnoće, pobačenoga 1985. u Nizozemskoj. Otac dječaka bio je naveden kao „nepoznat“ i zato ga se majka htjela riješiti. Opisan je kao „zdrav fetus“. (za sva tri slučaja: L. PEREIRA, Moralnost primanja cjepiva koja potječu iz pobačenih stanica, na: https://kyrios.hr/2021/05/21/razmisljanje-svecenika-moralnost-primanja-cjepiva-koja-potjecu-iz-pobacenih-stanica/,9.6.2021.). Usp. i J. MUŽIĆ, Moralno promišljanje o cjepivima povezanim s pobačajem, na: https://www.vjeraidjela.com/moralno-promisljanje-o-cjepivima-povezanim-s-pobacajem/, 4.11.2021.; ID, Uvjeti Crkve, nav.dj.; Usp. D. M. VARGAŠEVIĆ, Borimo se za lijekove neokaljane prolijevanjem krvi nerođenih, na: https://karmelbm.wordpress.com/2021/06/10/vapaj-iz-pustinje-zastitimo-nerodene, 25.10.2021.

[28]   KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Nav. dj.

[29]          Usp. IVAN PAVAO II., Evangelium vitae, Kršćanska sadašnjost, 2003., br. 12 i sl. Inačice dokumenta na deset svjetskih jezika dostupne ovdje: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html.

[30]          „Prema CDC stopa preživjelih od Covida-19 ispod dvadeset godina je 99.997%, za one između dvadeset i 50 godina 99.98%.” (Usp. S. GILANI, Synthetic mRNA Covid vaccines: A Risk-Benefit AnalysisOff Guardian, 22. veljače 2021., na:  https://off-guardian.org/2021/02/22/synthetic-mrna-covid-vaccines-a-risk-benefit-analysis/, (17. svibnja 2021.), u: J. MUŽIĆ, Uvjeti Crkve..., nav. dj.

[31]          Usp. velika povećanja prihoda gradskih i županijskih zavoda za javno zdravstvo kada se uspoređuje 2019. i 2020.:

               - Prihodi poslovanja Nastavnog zavoda Rijeka u 2019. 60,8 mil. kn, a u 2020. 93,3 mil kn

https://www.zzjzpgz.hr/odjeli/opce/financijsko2020/izvjestaj%20o%20prihodima%20i%20rashodima.pdf

               - Nastavni zavod Andrija Štampar - bilješka uz financijski izvještaj na stranici 4. je navedeno (za 2020.): Prihodi poslovanja iznose 204 milijuna kuna i veći su za 112,80% od izvršenja u istom razdoblju prošle godine što je rezultat povećanih poslovnih aktivnosti vezano uz pandemiju SARS-CoV-2 virusa. https://stampar.hr/sites/default/files/2021-06/biljeske_uz_gfi_2020%20%281%29.pdf

Nastavni zavod Splitsko Dalmatinske županije  -  "Ostvareni prihodi poslovanja u ovom razdoblju iznose 111 milijuna kuna što je povećanje od 65% zbog uvođenja novih usluga" - vidi stranicu 2. https://nzjz-split.hr/wp-content/uploads/2021/04/2020biljeskeFI.pdf

               - Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije - prihodi u 2019. 38 mil. kn, a u 2020. 66 mil. kn.  

https://www.zzjziz.hr/index.php?id=110&no_cache=1         

[33]   Usp. D. M. VARGAŠEVIĆ, L'amore teandrico... nav. dj., str. 138.sl.

[34]          Volja za moć na području znanosti vodi u vladajući racionalizam s idejom potpune podložnosti bića ljudskom umu (tehnologija); na polju politike rađa pokušajem promjene stvarnosti prema ideološkim projektima, što vodi totalitarizmu; na religioznom polju ona vodi u određene oblike apologetike koja se služi spektrom argumenata kojima se razum prisiljava na prihvaćanje religiozne poruke. To se čini pokušavajući ovjeroviti poruku polazeći od govornika u jednoj vrsti ekstatičkog govora za kojeg se vjeruje da je dovoljan sam za sebe. Ako se takva apologetika osloni na ljudsku sposobnost i autoritet, ulazi u rizik nasilja, jer u nedostatku autoriteta koji bi bio na visini poruke koju želi prenijeti, ona pribjegava ljudskom dominiju. Manjka joj sila Božja, koja proizlazi iz kenotične ljubavi Boga koji je postao čovjekom, snaga iskusiva u liturgiji, kontemplaciji i dogmatskoj teologiji koja tek poslije dolazi do apologetike. Samo ta snaga može skloniti volju uvjeravajući ju u ljubav (usp. J.-L. MARION, Prolegomena to Charity, nav. dj.; str. 54-62; ID, Dio senza essere, nav.dj., str. 221-235).

[35]          Bog je svakom povjerio neku odgovornost, neki resurs kojim drugima može podržati život, „nahraniti ga” poput upravitelja iz Evanđelja. U takvoj odgovornosti za cjelovito dobro osobe pozvani smo se uzajamno podržati, kako u borbi protiv bolesti covid-19, tako i mnogih drugih zala koja čovjeku u ovoj situaciji prijete.

[36]   HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Katekizam Katoličke Crkve, Nav.dj., br. 92.         

[37]   Iv 1.

[38]   Rim 12,1

[39]          „Ali čovjek nije stvoren za poraze - reče on. Čovjek može biti uništen, ali ne i pobijeđen.” E. HEMINGWAY, Starac i more.

[40]   Izl 20,2-5.

VIDEO PRILOG: Br. Vargašević govori od 33:46 min.