Video propovijed: Laže teče u potocima, a istina na kapaljku

Naše vrijeme čežne i pruža vapaj da nam mrena s očiju padne i da vidimo bistro stvarnost koja se namjerno zamagljuje. Ljudima se na kapaljku daje istina, a laž teče u potocima. Manipulacija i obmana su ocean, a istina je još u plićaku. Na Božju riječ i istinu se začipaju uši. Tako da poput prvoga mučenika Stjepana doživljavamo kamenovanja. On, Stjepan, viče Božju poruku iz svega glasa, oni (vođe i svjetina) zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovaše. Je li to scenarij i današnjice?