Burna rasprava o Bleiburgu i misi u Sarajevu

Bila je to burna i žustra, ali otvorena i iskrena rasprava na sarajevskoj Face TV. Teme su bile zapaljive za širu javnost. Tako je uvijek kad se u društvu koje je opterećeno prošlošću govori o žrtvama, ratovima, zločinima itd. Temelj ovoga televizijskoga duela je bila Sveta misa za žrtve bleiburške tragedije i Križnoga puta u Sarajevu. Ta je sugovornike fra Marija Knezovića i Nihada Aličkovića odvela u rasprave o ratnim krivcima, ulozi Katoličke crkve, Židovske i Islamske zajednice, partizana i ustaša. Fra Mario je rekao, a to piše Adil Zulfikarpašić, kako su se četnici unovačili u partizane, te kako je pod zvijezdom petokrakom i kokardom uništavano Sarajevo i BIH. Podvala da su Hrvati fašisti je gruba laž jer od nikoga relevantnoga od Hrvata nećemo naći tko vrši promociju ustaštva. Aličković je ponavljao tezu o spornoj Misi u Sarajevu iznoseći stavove da je to uvreda za žrtve Sarajeva. Malo samo se iznenadili kako sugovornik Nihad Aličković nije znao odgovor na jedno sasvim poznato Senadovo pitanje. Pogledajte ovu raspravu u 34 minute.