Praznovjerje, idolopoklonstvo, magija, vračanje

Za sebe će mnogi reći da su vjernici, ali svoju vjeru žive na krivi način. U ovom predavanju slušajte o povredama vjere, idolopoklonstvu, praznovjerju, magiji, vračanju, gatanju.