Potrebna nam je nova evangelizacija

Ugledni hrvatski vjeroučitelj Ivica Lulić je u emisiji Agape govorio o potrebi nove evangelizacije i susretu sa Bogom. U razgovoru su spomenute mnoge stvari koje su nužne na putu duhovnosti.