Poslušajte o Bogu milosrđa i ljubavi

Čovjek često ide iz skrajnosti u skrajnost. Tako ponekad misli da će od Boga biti kažnjen i da se neće spasiti, pa sve do onoga da će se Bog za njega brinuti i spasiti ga bez obzira što činio. Čujte predavanje o Bogu milosrđa i ljubav.