Propovijed: Prešućivanje Božje poruke i njegovih glasnika

U propovijedi poslušajte kako se čovjek iz pozicije da mu je sve od Boga darovano pretvara u nezasitnoga i ohologa čovjeka? Na temelju prispodobe o vinogradarima promotrimo svoj odnos prema Božjim porukama koje i nas svakodnevno upozoravaju.