Propovijed o Svetome Franji i njegovoj "revoluciji"

Proslavili smo blagdan Svetoga Franje. Izjava koja me osobito nadahnula je od mladića Ante koji bi htio upoznati Isusa kojega je znao Franjo i takvoga Isusa mladima prenijeti.

O tome sam govorio i u Imotskome.